ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การยกเว้นค่าบริการในสนามบินให้แก่ผู้โดยสารและอากาศยานของชมรมนักบินจิตอาสาหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ ซึ่งปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทยในการเดินทางเพื่อการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การยกเว้นค่าบริการในสนามบินให้แก่ผู้โดยสารและอากาศยานของชมรมนักบินจิตอาสาหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ ซึ่งปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทยในการเดินทางเพื่อการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 09:04:11
918 อ่าน
ประเภทประกาศกระทรวงคมนาคม
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การยกเว้นค่าบริการในสนามบินให้แก่ผู้โดยสารและอากาศยานของชมรมนักบินจิตอาสาหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ ซึ่งปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทยในการเดินทางเพื่อการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจข้อ ๕ (๑๑) และข้อ ๖ (๗) ของกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสำหรับค่าบริการในสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกตามความในมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
แก้ไขล่าสุด21 กรกฎาคม 2563 09:04:11
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top