พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 09:43:36
1862 อ่าน
ประเภทพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
แก้ไขล่าสุด25 มิถุนายน 2563 09:43:36
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top