กฎกระทรวงการประกันความรับผิดของผู้ขนส่งที่ดำเนินการรับขนทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงการประกันความรับผิดของผู้ขนส่งที่ดำเนินการรับขนทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 10:10:27
585 อ่าน
ประเภทพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องกฎกระทรวงการประกันความรับผิดของผู้ขนส่งที่ดำเนินการรับขนทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน
ฐานอำนาจมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
แก้ไขล่าสุด1 กรกฎาคม 2562 10:10:27
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กฎกระทรวง การประกันความรับผิดของผู้ขนส่งที่ดำเนินการรับขนทางอากาศ พ.ศ. 2562.pdf

ขนาดไฟล์ 93 KB

431 ครั้ง 1 ก.ค. 2562

Ministerial Regulation on Liability Insurancw of the Carrier Engaging Varriage by Air B.E. 2562.pdf

ขนาดไฟล์ 49 KB

331 ครั้ง 1 ก.ค. 2562
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top