คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๒๗๖/๒๕๓๕ เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ เพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๕

คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๒๗๖/๒๕๓๕ เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ เพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๕

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2557 10:46:55
1437 อ่าน
ประเภทการขออนุญาตทำการบินเช่าเหมารับขนส่งผู้โดยสาร และ/หรือสินค้า
ฉบับ/ที่ที่ ๒๗๖/๒๕๓๕
ชื่อเรื่องคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๒๗๖/๒๕๓๕ เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ เพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๕
หน่วยงาน
แก้ไขล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2557 10:46:55
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

คำสั่ง 276-2535.pdf

ขนาดไฟล์ 130 KB

1,062 ครั้ง 18 ก.พ. 2557
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top