พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลควนปริง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง และตำบลควรธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๖๕

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลควนปริง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง และตำบลควรธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 10:59:54
734 อ่าน
ประเภทพระราขกฤษฎีกา
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลควนปริง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง และตำบลควรธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
แก้ไขล่าสุด11 พฤษภาคม 2565 10:59:54
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ จังหวัดตรัง พ.ศ. 2565.PDF

ขนาดไฟล์ 226 KB

885 ครั้ง 11 พ.ค. 2565
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top