ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรสิทธิในเส้นทางบินระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศของไทย พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรสิทธิในเส้นทางบินระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศของไทย พ.ศ. ๒๕๔๘

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2557 10:12:43
1745 อ่าน
ประเภทการขอจัดสรรเส้นทางบินและสิทธิการบิน (เส้นทางบินต่างประเทศ)
ฉบับ/ที่
ชื่อเรื่องประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรสิทธิในเส้นทางบินระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศของไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
หน่วยงาน
แก้ไขล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2557 10:12:43
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรสิทธิในเส้นทางบินระหว่างประเทศ.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

1,234 ครั้ง 18 ก.พ. 2557
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top