ระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการทดสอบความสามารถทางภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุของผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการทดสอบความสามารถทางภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุของผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓

วันที่ : 24 สิงหาคม 2558 11:10:53
1784 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านทะเบียนและใบอนุญาต
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการทดสอบความสามารถทางภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุของผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓
หน่วยงาน
แก้ไขล่าสุด24 สิงหาคม 2558 11:10:53
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ระเบียบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์แต่งตั้งผู้ปฏิบัติการทดสอบความสามารถทางภาษา๕๓.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

1,089 ครั้ง 24 ส.ค. 2558
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top