ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง การขอและการรับรองใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง การขอและการรับรองใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ : 9 กรกฎาคม 2558 15:31:11
3313 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านทะเบียนและใบอนุญาต
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง การขอและการรับรองใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
หน่วยงาน
ฐานอำนาจข้อ ๔ และข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
แก้ไขล่าสุด9 กรกฎาคม 2558 15:31:11
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

Validation license.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

1,797 ครั้ง 9 ก.ค. 2558
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top