ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบหนังสือรับรองการนำกลับไปใช้งานของอากาศยาน และแบบหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของอากาศยานที่ผู้ได้รับรองหน่วยซ่อมทำการบำรุงรักษา

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบหนังสือรับรองการนำกลับไปใช้งานของอากาศยาน และแบบหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของอากาศยานที่ผู้ได้รับรองหน่วยซ่อมทำการบำรุงรักษา

วันที่ : 6 กันยายน 2559 15:39:36
2033 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านความสมควรเดินอากาศ
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบหนังสือรับรองการนำกลับไปใช้งานของอากาศยาน และแบบหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของอากาศยานที่ผู้ได้รับรองหน่วยซ่อมทำการบำรุงรักษา
หน่วยงาน
ฐานอำนาจมาตรา 41/101 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558
แก้ไขล่าสุด6 กันยายน 2559 15:39:36
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ กพท. เรื่อง แบบ CRS และ CAAT Form one.pdf

ขนาดไฟล์ 498 KB

986 ครั้ง 6 ก.ย. 2559

AIR_RI-001 CRS of Aircraft.pdf

ขนาดไฟล์ 77 KB

948 ครั้ง 6 ก.ย. 2559

CAAT Form one AIR_RI-002.pdf

ขนาดไฟล์ 61 KB

1,023 ครั้ง 6 ก.ย. 2559
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top