ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออกอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออกอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ : 6 กันยายน 2559 15:37:46
2651 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านความสมควรเดินอากาศ
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออกอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๘
หน่วยงาน
ฐานอำนาจมาตรา 41/71 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558
แก้ไขล่าสุด6 กันยายน 2559 15:37:46
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ กพท. เรื่อง แบบใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออก พ.ศ. 2558.pdf

ขนาดไฟล์ 871 KB

1,131 ครั้ง 24 พ.ย. 2558
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top