ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate Requirements) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate Requirements) พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ : 10 กันยายน 2559 01:20:56
2495 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate Requirements) พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และ ข้อ ๙ ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๘๕ ว่าด้วยใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ และ ข้อ ๓ ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๘๖ ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน
แก้ไขล่าสุด10 กันยายน 2559 01:20:56
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ กพท. AOCRequirements.pdf

ขนาดไฟล์ 5 MB

1,648 ครั้ง 10 ก.ย. 2559

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top