ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Air Operator Certificate Re-certification) พ.ศ. 2559 ***(Updated)***

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Air Operator Certificate Re-certification) พ.ศ. 2559 ***(Updated)***

วันที่ : 9 กันยายน 2559 23:15:37
2669 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Air Operator Certificate Re-certification) พ.ศ. 2559 ***(Updated)***
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14 ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 85 ว่าด้วยใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และข้อ 3 ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 86 ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553
แก้ไขล่าสุด9 กันยายน 2559 23:15:37
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

AOC Re-Certification 08-09-2559 new pdf.pdf

ขนาดไฟล์ 164 KB

1,417 ครั้ง 9 ก.ย. 2559
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top