ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ-เครื่องบิน (Flight Crew Member Training Programmes-Airplane) พ.ศ. 2559

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ-เครื่องบิน (Flight Crew Member Training Programmes-Airplane) พ.ศ. 2559

วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 14:37:33
3269 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ-เครื่องบิน (Flight Crew Member Training Programmes-Airplane) พ.ศ. 2559
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอำนาจตาม 3.4 ของข้อ 3 แห่งข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 86 ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2552 กำหนดให้ผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศต้องดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ (Flight Crew) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด โดยผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศต้องมีแผนการฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ (Flight Crew Member Training Programmes) และต้องจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคอากาศ (Ground and Flight Training) ที่มั่นใจได้ว่าผู้ประจำหน้าที่ในอากาศจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนด ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดและได้รับการรับรอง
แก้ไขล่าสุด4 ตุลาคม 2559 14:37:33
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

Final flight crew member training -01-07-2016.pdf

ขนาดไฟล์ 554 KB

1,681 ครั้ง 29 ก.ค. 2559
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top