ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (Designated Check Pilot: DCP)

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (Designated Check Pilot: DCP)

วันที่ : 30 มิถุนายน 2559 18:24:04
3246 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (Designated Check Pilot: DCP)
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 37 (1) (ก) แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในการกำกับการบินพลเรือนและควบคุมกิจการการบินพลเรือนให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ออกข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบและคำสั่ง เพื่อกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข มาตรฐานและแนวปฏิบัติในเรื่องผู้ประจำหน้าที่
แก้ไขล่าสุด30 มิถุนายน 2559 18:24:04
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

DCP Update 14 June 2016.pdf

ขนาดไฟล์ 4 MB

1,111 ครั้ง 30 มิ.ย. 2559
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top