ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (Designated Check Pilot: DCP) พ.ศ. 2559

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (Designated Check Pilot: DCP) พ.ศ. 2559

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2559 19:23:23
5257 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (Designated Check Pilot: DCP) พ.ศ. 2559
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 37 (1) (ก) แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในการกำกับการบินพลเรือนและควบคุมกิจการการบินพลเรือน ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ออกข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบและคำสั่ง เพื่อกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข มาตรฐานและแนวปฏิบัติในเรื่องผู้ประจำหน้าที่
แก้ไขล่าสุด24 พฤษภาคม 2559 19:23:23
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ กพท. เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน พ.ศ. 2559.pdf

ขนาดไฟล์ 4 MB

1,372 ครั้ง 24 พ.ค. 2559
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top