ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (Designated Check Pilot) พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (Designated Check Pilot) พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ : 12 เมษายน 2559 16:14:35
2269 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านมาตรฐานปฏิบัติการบิน
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (Designated Check Pilot) พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ การกำกับดูแลการบินพลเรือนและควบคุมกิจการการบินพลเรือนให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ออกข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ และคำสั่ง เพื่อกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในเรื่องผู้ประจำหน้าที่ และการดำเนินบริการเดินอากาศ
แก้ไขล่าสุด12 เมษายน 2559 16:14:35
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ระเบียบ DCP 12-04-2016.pdf

ขนาดไฟล์ 31 MB

1,091 ครั้ง 12 เม.ย. 2559
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top