ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสะพานทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  111/2565
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสะพานทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2565

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  31 พ.ค. 2565 - 8 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  9 มิ.ย. 2565 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  9 มิ.ย. 2565 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  31 พฤษภาคม 2565
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก.01.pdf

  ขนาดไฟล์ 36 KB

  32 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย 4.pdf

  ขนาดไฟล์ 109 KB

  31 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย 1.pdf

  ขนาดไฟล์ 153 KB

  28 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย 2.pdf

  ขนาดไฟล์ 154 KB

  35 ครั้ง

  ราคากลาง 3.pdf

  ขนาดไฟล์ 184 KB

  32 ครั้ง

  ราคากลาง 2.pdf

  ขนาดไฟล์ 193 KB

  30 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย 5.pdf

  ขนาดไฟล์ 218 KB

  31 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย 3.pdf

  ขนาดไฟล์ 289 KB

  30 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย 6.pdf

  ขนาดไฟล์ 443 KB

  29 ครั้ง

  ขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 504 KB

  36 ครั้ง

  ประกาศ.PDF

  ขนาดไฟล์ 832 KB

  32 ครั้ง

  ราคากลาง 1.pdf

  ขนาดไฟล์ 902 KB

  36 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  32 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 36 MB

  37 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xlsx

  ขนาดไฟล์ 96 KB

  30 ครั้ง
Top