ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing Sytem CUPPS) ๖ ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  งท 34/2565
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing Sytem CUPPS) ๖ ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 29 มิถุนายน 2565

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  31 พ.ค. 2565 - 29 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  30 มิ.ย. 2565 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  30 มิ.ย. 2565 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  31 พฤษภาคม 2565
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  437 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  474 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 43 MB

  514 ครั้ง
Top