ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดเล็ก 7 ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  งท 33/2565
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดเล็ก 7 ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  27 พ.ค. 2565 - 1 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  2 มิ.ย. 2565 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  2 มิ.ย. 2565 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  27 พฤษภาคม 2565
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 59 KB

  486 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย.pdf

  ขนาดไฟล์ 98 KB

  467 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 234 KB

  471 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 267 KB

  498 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 312 KB

  504 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 801 KB

  466 ครั้ง
Top