ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสื่อสารดาวเทียม 26 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  งท 32/2565
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสื่อสารดาวเทียม 26 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  24 พ.ค. 2565 - 27 พ.ค. 2565 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  30 พ.ค. 2565 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  30 พ.ค. 2565 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  24 พฤษภาคม 2565
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก 06.pdf

  ขนาดไฟล์ 64 KB

  42 ครั้ง

  เอกสารแนบท้ายการประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 139 KB

  50 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 283 KB

  43 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 338 KB

  40 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 760 KB

  48 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 801 KB

  44 ครั้ง
Top