ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบประปาและสุขาภิบาล ท่าอากาศยาน 27 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  งท 31/2565
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบประปาและสุขาภิบาล ท่าอากาศยาน 27 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 - 25 พฤษภาคม 2565

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  20 พ.ค. 2565 - 25 พ.ค. 2565 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  26 พ.ค. 2565 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  26 พ.ค. 2565 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  20 พฤษภาคม 2565
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก 06.pdf

  ขนาดไฟล์ 59 KB

  329 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย.pdf

  ขนาดไฟล์ 131 KB

  322 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 644 KB

  323 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 809 KB

  333 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  325 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  349 ครั้ง
Top