ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน

เกี่ยวกับกรม

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 158/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน.pdf
คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 158/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 2282 ครั้ง
310 KB
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558.pdf
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2558    จำนวนการดาวน์โหลด : 2541 ครั้ง
4 MB
คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 165/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1651 ครั้ง
395 KB
ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเ.pdf
แก้ไขล่าสุด : 26 มิถุนายน 2558    จำนวนการดาวน์โหลด : 2041 ครั้ง
622 KB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ..pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.2557 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1624 ครั้ง
2 MB
คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่102/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1586 ครั้ง
1 MB
ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนกรมการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2552.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 2159 ครั้ง
144 KB
ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการขนส่งทางอากาศ.pdf
ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการขนส่งทางอากาศ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมการขนส่งทางอากาศ พ.ศ.2552 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1939 ครั้ง
1 MB
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top