เกี่ยวกับกรม

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 615 ครั้ง
117 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 596 ครั้ง
113 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ทย. (พ.ศ.2560-2564).pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ทย. (พ.ศ.2560-2564) แก้ไขล่าสุด : 25 มกราคม 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 2102 ครั้ง
131 KB
รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน.pdf
อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการ แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1735 ครั้ง
111 KB
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนเวียน ปี 2560.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1171 ครั้ง
267 KB
แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน ปี พ.ศ. 2560 - 2564 .pdf
แผนยุทธศาสตร์กรมท่าอากาศยาน ปี พ.ศ. 2560 - 2564 แก้ไขล่าสุด : 21 มีนาคม 2562    จำนวนการดาวน์โหลด : 9106 ครั้ง
912 KB
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top