แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและความคืบหน้า

เกี่ยวกับกรม

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565.pdf.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 106 ครั้ง
3 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565.pdf.pdf
แก้ไขล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2565    จำนวนการดาวน์โหลด : 97 ครั้ง
3 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565.pdf.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 110 ครั้ง
3 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565.pdf.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 107 ครั้ง
3 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565.pdf.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 93 ครั้ง
4 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564.pdf.pdf
แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 91 ครั้ง
3 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564.pdf.pdf
แก้ไขล่าสุด : 8 เมษายน 2565    จำนวนการดาวน์โหลด : 106 ครั้ง
3 MB
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564.pdf.pdf
แก้ไขล่าสุด : 8 เมษายน 2565    จำนวนการดาวน์โหลด : 99 ครั้ง
1 MB
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไขล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 225 ครั้ง
13 MB
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
แก้ไขล่าสุด : 2 พฤศจิกายน 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 205 ครั้ง
190 KB
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 12
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 12
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top