เกี่ยวกับกรม

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf.pdf
แก้ไขล่าสุด : 8 เมษายน 2565    จำนวนการดาวน์โหลด : 239 ครั้ง
4 MB
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf.pdf
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 347 ครั้ง
1 MB
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี(Organizational Governance) กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไขล่าสุด : 2 เมษายน 2564    จำนวนการดาวน์โหลด : 932 ครั้ง
13 MB
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 431 ครั้ง
497 KB
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไขล่าสุด : 27 ตุลาคม 2563    จำนวนการดาวน์โหลด : 839 ครั้ง
2 MB
คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 413/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมท่าอากาศ.pdf
คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 413/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมท่าอากาศยาน ส่ัง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 แก้ไขล่าสุด : 24 มีนาคม 2563    จำนวนการดาวน์โหลด : 732 ครั้ง
928 KB
คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 364/2563 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ด้านการบริหารองค์กร.pdf
คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 364/2563 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ด้านการบริหารองค์กร แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 749 ครั้ง
615 KB
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 888 ครั้ง
354 KB
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขล่าสุด : -    จำนวนการดาวน์โหลด : 1538 ครั้ง
5 MB
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
Top