ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2022

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 11:36:41
9,111 อ่าน

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

Update ทุกวันที่ 1 ของเดือน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-เม.ย.65.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

736 ครั้ง 5 พ.ค. 2565

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-เม.ย.65.xlsx

ขนาดไฟล์ 3 MB

582 ครั้ง 5 พ.ค. 2565

ปาย เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 30 KB

642 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

ตาก เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 30 KB

618 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

แม่สะเรียง เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 31 KB

625 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

เพชรบูรณ์ เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 31 KB

519 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

แม่สอด เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

667 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

พิษณุโลก เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

633 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

แพร่ เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

646 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

แม่ฮ่องสอน เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

576 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

น่านนคร เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

671 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

ลำปาง เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

534 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

นครพนม เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

583 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

นครราชสีมา เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

619 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

ขอนแก่น เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 80 KB

574 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

บุรีรัมย์ เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

684 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

ร้อยเอ็ด เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

578 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

สกลนคร เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

664 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

อุดรธานี เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 40 KB

628 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

อุบลราชธานี เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

585 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

เลย เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

594 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

เบตง เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

602 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

ปัตตานี เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 31 KB

662 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

ระนอง เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

567 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

หัวหิน เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

588 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

ตรัง เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

580 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

นราธิวาส เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

561 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

นครศรีธรรมราช เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

606 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

ชุมพร เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 34 KB

583 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

สุราษฎร์ธานี เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

583 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

กระบี่ เดือน ม.ค.-เม.ย.2022.pdf

ขนาดไฟล์ 41 KB

600 ครั้ง 9 พ.ค. 2565
Top