ข้อมูลสถิติขนส่งทางอากาศ กรมท่าอากาศยาน (เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open_data

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 15:36:45
3,815 อ่าน

ข้อมูล OPENDATA

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2022

ขนาดไฟล์ 3 MB

618 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2021

ขนาดไฟล์ 7 MB

676 ครั้ง 10 ก.พ. 2565

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2020

ขนาดไฟล์ 14 MB

1,033 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2019

ขนาดไฟล์ 26 MB

964 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2018

ขนาดไฟล์ 24 MB

836 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2017

ขนาดไฟล์ 22 MB

804 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2016

ขนาดไฟล์ 20 MB

812 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2015

ขนาดไฟล์ 18 MB

886 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2014

ขนาดไฟล์ 16 MB

766 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2013

ขนาดไฟล์ 13 MB

779 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2012

ขนาดไฟล์ 10 MB

781 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2011

ขนาดไฟล์ 9 MB

749 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2010

ขนาดไฟล์ 8 MB

762 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2009

ขนาดไฟล์ 7 MB

697 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2008

ขนาดไฟล์ 8 MB

750 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2007

ขนาดไฟล์ 9 MB

776 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2006

ขนาดไฟล์ 9 MB

774 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2005

ขนาดไฟล์ 8 MB

808 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2004

ขนาดไฟล์ 9 MB

722 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2003

ขนาดไฟล์ 9 MB

731 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2002

ขนาดไฟล์ 7 MB

733 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2001

ขนาดไฟล์ 8 MB

755 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยานปี2000

ขนาดไฟล์ 5 MB

752 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

SEQ221 commercial _ non.xlsx

ขนาดไฟล์ 1 MB

756 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

SEQ51ข้อมูลรายงานรายเดือนประจำปี

ขนาดไฟล์ 1 MB

779 ครั้ง 22 เม.ย. 2564

SEQ198 ข้อมูลรายงานเที่ยวบินพาณิชย์รายเดือนรายท่าอากาศยานปี2000-Now.xlsx

ขนาดไฟล์ 2 MB

761 ครั้ง 23 มิ.ย. 2564

SEQ19 ข้อมูลรายงานเที่ยวบินรายเดือน 2000-Now.xlsx

ขนาดไฟล์ 5 MB

716 ครั้ง 23 มิ.ย. 2564
Top