ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2020

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 10:29:48
47,319 อ่าน

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ตาก VTPT 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 22 KB

1,166 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

น่านนคร VTCN 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,032 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ปาย VTCI 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 23 KB

1,007 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

พิษณุโลก VTPP 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,132 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

เพชรบูรณ์ VTPB 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 24 KB

999 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

แพร่ VTCP 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

1,009 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

แม่สอด VTPM 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

1,036 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

แม่ฮ่องสอน VTCH 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

1,023 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ลำปาง VTCL 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,010 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ขอนแก่น VTUK 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

1,227 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

นครพนม VTUW 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,047 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

นครราชสีมา VTUQ 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 24 KB

1,073 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

บุรีรัมย์ VTUO 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,057 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ร้อยเอ็ด VTUV 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

1,085 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

เลย VTUL 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

988 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

สกลนคร VTUI 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,021 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

อุดรธานี VTUD 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

1,162 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

อุบลราชธานี VTUU 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,059 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ชุมพร VTSE 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

986 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ตรัง VTST 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,056 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

นราธิวาส VTSC 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

983 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

เบตง VTSY 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 22 KB

1,010 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ระนอง VTSR 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,007 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

หัวหิน VTPH 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 40 KB

1,074 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

นครศรีธรรมราช VTSF 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

1,066 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

สุราษฎร์ธานี VTSB 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

1,057 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

กระบี่ VTSG 2020.pdf

ขนาดไฟล์ 49 KB

1,189 ครั้ง 11 ม.ค. 2564

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.- ธ.ค. ปี2020.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

540 ครั้ง 10 ก.พ. 2565

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.- ธ.ค. ปี2020.xlsx

ขนาดไฟล์ 14 MB

552 ครั้ง 10 ก.พ. 2565
Top