ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2019

วันที่ : 24 มีนาคม 2564 10:41:00
65,541 อ่าน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

น่านนคร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,849 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ปาย2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

1,669 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

พิษณุโลก2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,847 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

เพชรบูรณ์2019.pdf

ขนาดไฟล์ 35 KB

1,648 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

แพร่2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

1,580 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

แม่สอด2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,747 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

แม่ฮ่องสอน2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,579 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ลำปาง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,696 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ขอนแก่น2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

1,927 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นครพนม2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,652 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นครราชสีมา2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,630 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

บุรีรัมย์2019.pdf

ขนาดไฟล์ 42 KB

1,679 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ร้อยเอ็ด2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,858 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

อุดรธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

1,848 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

สกลนคร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,694 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

เลย2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,659 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

อุบลราชธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

1,729 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ชุมพร2019.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

1,590 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ตรัง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,718 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นครศรีธรรมราช2019.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

1,794 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

นราธิวาส2019.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

1,639 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ระนอง2019.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

1,685 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

หัวหิน2019.pdf

ขนาดไฟล์ 41 KB

1,715 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

สุราษฎร์ธานี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 40 KB

1,852 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

กระบี่2019.pdf

ขนาดไฟล์ 62 KB

2,204 ครั้ง 13 ม.ค. 2563

ข้อมูลสถิติการขนส่่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี2019.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

939 ครั้ง 24 มี.ค. 2564

ข้อมูลสถิติการขนส่่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี2019.xlsx

ขนาดไฟล์ 26 MB

954 ครั้ง 24 มี.ค. 2564
Top