ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2018

วันที่ : 2 เมษายน 2564 09:24:26
30,046 อ่าน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค.ปี 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

794 ครั้ง 25 ธ.ค. 2563

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค.ปี 2018.xlsx

ขนาดไฟล์ 24 MB

809 ครั้ง 25 มี.ค. 2564

เลย VTUL 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

557 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

อุดรธานี VTUD 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 43 KB

710 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

สกลนคร VTUI 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

523 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

อุบลราชธานี VTUU 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

563 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

บุรีรัมย์ VTUO2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

584 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

ขอนแก่น VTUK 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 39 KB

597 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

นครพนม VTUW 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

586 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

นครราชสีมา VTUQ 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

587 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

ร้อยเอ็ด VTUV 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

566 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

น่านนคร VTCN 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

633 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

ปาย VTCI 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

587 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

พิษณุโลก VTPP 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

585 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

เพชรบูรณ์ VTPB 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

555 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

แพร่ VTCP 20218.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

610 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

แม่สอด VTPM 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 36 KB

597 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

แม่ฮ่องสอน VTCH 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

591 ครั้ง 1 เม.ย. 2564

ชุมพร VTUE 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

589 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

ตรัง VTST 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

618 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

นครศรีธรรมราช VTSF 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

603 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

หัวหิน VTPH 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 42 KB

603 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

สุราษฎร์ธานี VTSB 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 42 KB

591 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

ชุมพร VTUE 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

569 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

ระนอง VTSR 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 37 KB

608 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

นราธิวาส VTSC 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 38 KB

595 ครั้ง 2 เม.ย. 2564

กระบี่ VTSG 2018.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

581 ครั้ง 2 เม.ย. 2564
Top