ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ปี 2015

วันที่ : 25 มีนาคม 2564 11:20:08
56,762 อ่าน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กระบี่2015.pdf

ขนาดไฟล์ 205 KB

2,353 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ขอนแก่น2015.pdf

ขนาดไฟล์ 186 KB

2,143 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ชุมพร2015.pdf

ขนาดไฟล์ 169 KB

1,775 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ตรัง2015.pdf

ขนาดไฟล์ 148 KB

1,873 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

นครพนม2015.pdf

ขนาดไฟล์ 170 KB

1,819 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

นครราชสีมา2015.pdf

ขนาดไฟล์ 164 KB

1,735 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

นครศรีธรรมราช2015.pdf

ขนาดไฟล์ 180 KB

1,857 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

นราธิวาส2015.pdf

ขนาดไฟล์ 172 KB

1,761 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

น่่านนคร2015.pdf

ขนาดไฟล์ 169 KB

1,843 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

บุรีรัมย์2015.pdf

ขนาดไฟล์ 172 KB

1,792 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ปาย2015.pdf

ขนาดไฟล์ 157 KB

1,762 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

พิษณุโลก2015.pdf

ขนาดไฟล์ 184 KB

1,727 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

เพชรบูรณ์2015.pdf

ขนาดไฟล์ 157 KB

1,717 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

แพร่2015.pdf

ขนาดไฟล์ 167 KB

1,787 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

แม่สอด2015.pdf

ขนาดไฟล์ 168 KB

1,786 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

แม่ฮ่องสอน2015.pdf

ขนาดไฟล์ 177 KB

1,773 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ร้อยเอ็ด2015.pdf

ขนาดไฟล์ 166 KB

1,775 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ระนอง2015.pdf

ขนาดไฟล์ 143 KB

1,777 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ลำปาง2015.pdf

ขนาดไฟล์ 173 KB

1,760 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

เลย2015.pdf

ขนาดไฟล์ 167 KB

1,864 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

สกลนคร2015.pdf

ขนาดไฟล์ 173 KB

1,847 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

สุราษฎร์ธานี2015.pdf

ขนาดไฟล์ 197 KB

1,901 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

หัวหิน2015.pdf

ขนาดไฟล์ 182 KB

1,803 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

อุดรธานี2015.pdf

ขนาดไฟล์ 181 KB

2,111 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

อุบลราชธานี2015.pdf

ขนาดไฟล์ 177 KB

2,069 ครั้ง 26 ม.ค. 2559

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี 2015.pdf

ขนาดไฟล์ 27 KB

656 ครั้ง 29 ธ.ค. 2563

ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศเดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี 2015.xlsx

ขนาดไฟล์ 18 MB

595 ครั้ง 25 มี.ค. 2564
Top