ค่าธรรมเนียมท่าอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร ในท่าอากาศยานต่าง ๆ

วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 14:50:15
6,048 อ่าน
International destinations
Suvarnabhumi, Don Muang, Chiang Mai, Chiang Rai, Hat Yai and Phuket airports 700 Baht
Airports Operated by the Department of Civil Aviation 400 Baht
Samui airports 600 Baht
Sukhothai airport 500 Baht
Domestic destinations
Suvarnabhumi, Don Muang, Chiang Mai, Chiang Rai, Hat Yai and Phuket airports 100 Baht
Airports Operated by the Department of Civil Aviation 50 Baht
Samui, Sukhothai airport 400 Baht
Trat airport 200 Baht
Top