ค่าธรรมเนียมท่าอากาศยานสำหรับผู้ประกอบการ (Airport charges) สำหรับทั้งท่าอากาศยานในสังกัดของกรม

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2559 12:54:48
6,007 อ่าน
  1. LANDING CHARGES
  2. Baht 100 per tonne or part thereof of the maximum take-off weight.

  3. PARKING CHARGES
  4. Baht 100 per tonne or part thereof of the maximum take-off weight.

Charges for Samui Sukhothai Trat Airports

Charges for Airports Operated by the Department of Civil Aviation

ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่

ส่วนเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพลเรือน
เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2286 2327 (เบอร์ตรง) 
หรือ 0 2287 0320 - 9 ต่อ 2332, 2333

Top