เลขที่ 112/2564 เรื่องประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว

วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 15:59:06
1,163 อ่าน

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

กำหนดให้ลงชื่อเข้าร่วมการประมูล ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

เริ่มประมูล 10.30 น. เป็นต้นไป

ณ  กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 กรมท่าอากาศยาน ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประมูลทุกท่านตรวจวัดอุณหภูมิที่หน้าอาคาร 10 ชั้น เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมประมูล)

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว.pdf

ขนาดไฟล์ 177 KB

636 ครั้ง 19 ต.ค. 2564
Top