เลขที่ 112/2564 เรื่องประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว

วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 11:09:04
944 อ่าน


กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

กำหนดให้ลงชื่อเข้าร่วมการประมูล ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

เริ่มประมูล 10.30 น. เป็นต้นไป

ณ  กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

เลขที่ 112-2564 เรื่องประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

681 ครั้ง 15 มิ.ย. 2564
Top