เลขที่ 111/2564 เรื่องประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2

วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 09:54:33
1,525 อ่าน

กำหนดให้ลงชื่อเข้าร่วมการประมูล ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น.

ขายทอดตลาด 10.30 น. เป็นต้นไป
 
ณ  กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่.pdf

ขนาดไฟล์ 789 KB

906 ครั้ง 10 มิ.ย. 2564
Top