เลขที่ 204/2561 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2561 10:23:25
2,532 อ่าน

กำหนดขายทอดตลาด วันที่ 31พฤษภาคม 2561เวลา 10.01น.

ณ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71

ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

204 2561 ขายทอดตลาดรถ 3 คัน.pdf

ขนาดไฟล์ 545 KB

1,800 ครั้ง 9 พ.ค. 2561
Top