เลขที่ 113/2560 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 คัน

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2560 08:59:10
3,970 อ่าน

กำหนดขายทอดตลาด 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71

ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ขายทอดตลาด ยานพาหนะ.pdf

ขนาดไฟล์ 124 KB

2,150 ครั้ง 10 มี.ค. 2560
Top