เลขที่ 93/2560 ประมูลขายทอดตลาดเสาอากาศ ขนาดสูง 100 เมตร พร้อมรื้อถอน

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:09:33
2,802 อ่าน

กำหนดขายทอดตลาด 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71

ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประมูลขายทอดตลาด.pdf

ขนาดไฟล์ 88 KB

1,186 ครั้ง 14 ก.พ. 2560
Top