จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ 209/2561 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 284 รายการ
เลขที่ 209/2561 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 284 รายการ 
11 พฤษภาคม 2561

กำหนดขายทอดตลาด วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. ณ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71 ซอย...

เลขที่ 204/2561 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน
เลขที่ 204/2561 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน 
9 พฤษภาคม 2561

กำหนดขายทอดตลาด วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.01 น. ณ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71 ซอยงามดูพ...

เลขที่ 68/2558 ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว 256 รายการ
เลขที่ 68/2558 ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว 256 รายการ 
20 เมษายน 2558

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถา...

เลขที่ 55/2558 ประกาศประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และรถยก
เลขที่ 55/2558 ประกาศประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และรถยก 
29 มกราคม 2558

ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง ประกาศประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และรถยก เณลขที่ 55/2558

ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
Top