จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ 209/2561 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 284 รายการ
เลขที่ 209/2561 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 284 รายการ 
11 พฤษภาคม 2561

กำหนดขายทอดตลาด วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. ณ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71 ซอย...

เลขที่ 204/2561 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน
เลขที่ 204/2561 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน 
9 พฤษภาคม 2561

กำหนดขายทอดตลาด วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.01 น. ณ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71 ซอยงามดูพ...

ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 3
  • 1
  • 2
  • 3
ไปที่หน้า :
Top