การแต่งตั้งกรรมการและอำนาจหน้าที่ของกรรมการ เพื่อปฏิบัติงาน กรณีการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ โดยวิธีประมูล สำหรับท่าอากาศยานภูมิภาค

วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 17:01:01
337 อ่าน

การแต่งตั้งกรรมการและอำนาจหน้าที่ของกรรมการ เพื่อปฏิบัติงาน กรณีการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ โดยวิธีประมูล สำหรับท่าอากาศยานภูมิภาค

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

หน้าที่ของคณะกรรมการ ประกาศประมูล.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

299 ครั้ง 26 พ.ค. 2565
Top