รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและลำดับการยื่นซองเอกสารการเช่าพื้นที่สำหรับกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติ

วันที่ : 20 เมษายน 2565 15:00:57
203 อ่าน

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและลำดับการยื่นซองเอกสารการเช่าพื้นที่สำหรับกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติ ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติ.pdf

ขนาดไฟล์ 183 KB

146 ครั้ง 20 เม.ย. 2565
Top