ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การจัดให้เช่าพื้นที่สำหรับกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติ ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานในสักกัดกรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 18 มีนาคม 2565 17:22:47
1,484 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรื่อง การจัดให้เช่าพื้นที่สำหรับกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติ
ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานในสักกัดกรมท่าอากาศยาน
เลขที่ ทย. จ.๑/๒๕๖๕

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศการจัดให้เช่าพื้นที่สำหรับกิจกรรมตู้ขายอาหารหรือเครื่องดื่มอัตโนมัติ.pdf

ขนาดไฟล์ 8 MB

771 ครั้ง 18 มี.ค. 2565
Top