มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 10:27:31
71 อ่าน

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 7/2565 การพิจารณาปรับลดอัตราค่าเช่า 2565

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

มติปรับลดอัตราค่าเช่า 65.pdf

ขนาดไฟล์ 969 KB

40 ครั้ง 19 พ.ค. 2565
Top