มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 12/2564

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 18:14:22
102 อ่าน

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 12/2564

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

มติปรับลดอัตราค่าเช่า (ประชุมครั้งที่ 12-2564).pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

72 ครั้ง 21 ก.พ. 2565
Top