รายชื่อผู้ถูกต้องห้ามมิให้เข้าร่วมการประมูลและคัดเลือกการเช่าพื้นที่ ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่ ทกบ.ส.1/2564

วันที่ : 21 มกราคม 2564 15:33:39
566 อ่าน

รายชื่อผู้ถูกต้องห้ามมิให้เข้าร่วมการประมูลและคัดเลือกการเช่าพื้นที่ ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่ ทกบ.ส.1/2564

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

รายชื่อผู้ถูกต้องห้ามเข้ารับการประมูล-คัดเลือก ภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสาร ทกบ.pdf

ขนาดไฟล์ 301 KB

536 ครั้ง 21 ม.ค. 2564
Top