รายชื่อผู้ถูกต้องห้ามมิให้เข้าร่วมการประมูลและคัดเลือกการเช่าพื้นที่ ภายในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ทสฏ.ส.1/2563

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 13:57:47
574 อ่าน

รายชื่อผู้ถูกต้องห้ามมิให้เข้าร่วมการประมูลและคัดเลือกการเช่าพื้นที่ ภายในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ทสฏ.ส.1/2563

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ผู้เช่าสละสิทธิ์ ทสฎ..pdf

ขนาดไฟล์ 299 KB

586 ครั้ง 21 ก.ค. 2563
Top