รายชื่อผู้ถูกต้องห้ามมิให้เข้าร่วมการประมูลและคัดเลือกการเช่าพื้นที่ ภายในท่าอากาศยานขอนแก่น ทขก.ส.1/2563

วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 13:23:23
605 อ่าน

รายชื่อผู้ถูกต้องห้ามมิให้เข้าร่วมการประมูลและคัดเลือกการเช่าพื้นที่ ภายในท่าอากาศยานขอนแก่น ทขก.ส.1/2563

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

รายชื่อผู้ถูกต้องห้ามเข้ารับการประมูล-คัดเลือก ทขก.pdf

ขนาดไฟล์ 513 KB

583 ครั้ง 5 มิ.ย. 2563
Top