อนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบบุคลากร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เดือนเมษายน - กันยายน 2563

วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 13:30:59
421 อ่าน

อนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบบุคลากร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เดือนเมษายน - กันยายน 2563 จำนวน 102,000,000.00 บาท

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กค. อนุมัติงบบุคลากร (เมย.-กย.63).pdf

ขนาดไฟล์ 442 KB

255 ครั้ง 19 ส.ค. 2563
Top