ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน

วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 13:27:52
398 อ่าน

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

หนังสือ กค. อนุมัติเปลี่ยนแปลง-งบลงทุน.pdf

ขนาดไฟล์ 524 KB

387 ครั้ง 19 ส.ค. 2563
Top